AUTO'S MET DRAAIENDE MOTOR OP ONZE PARKINGS

lundi 17 octobre 2022

Beste ouder,

 

Wij vinden het belangrijk dat de lucht die de  kinderen en onze medewerkers inademen binnen onze lokalen, gezonde lucht is . Wij zetten dan ook maximaal in op een gezond binnenklimaat door continu te ventileren en de ramen regelmatig open zetten.  

Omdat het belangrijk is dat de lucht die binnenstroomt via onze ramen, deuren en ventilatiesystemen niet vervuild is, willen we aan jou vragen om de motor van je wagen niet te laten draaien op onze parkings en niet te roken in de buurt van onze ramen.    

We roepen iedereen op om  elkaar hierop aan te spreken.  Op deze manier dragen we niet alleen zorg voor onze kinderen maar zorgen we ook samen voor een gezonder milieu. 

Ik hoop de mogen rekenen op jouw medewerking

Elke Van Damme

algemeen directeur Familia vzw